loading image

ברכת כלה – הנוסח

X

ברכת כלה – הנוסח


חלמת להיכנס לחופה עם ברכת כלה מרגשת? קצת מתלבטת איך לברך? הנה נוסח ערוך ומתומצת בצורה יפה לברכת הכלה בחתונה:
“ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, ויבן ה’ אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם, ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם: “פרו ורבו ומלאו את הארץ”. אבינו שבשמיים, אני ___________ הניצבת לפניך היום, מוכנה להינשא לבחיר ליבי ___________ בקדושה ובטהרה על ידי חופה וקידושים ושבע ברכות. יהי רצון מלפניך שתיתן לי את האיש שאני נכנסת לחופה עימו בסימן טוב ובמזל טוב לאורך ימים ושנות חיים, ונגילה ונשמחה יחד בבנים ובנות ורוב טוב. אמן, כן יהי רצון.”

Share it on -

Related post

X